Every business has a story.
Crowd loves to work with it.

Infolinia.                             -  Ewa Sowa

Dział handlowy                -  Magda Nawrat

Pełnomocnik Zarzadu   - Jan Kwiatkowski
Prokurent                           - Janusz Molenda

Dane firmy:

Numer KRS:        0000068473

Numer REGON:   008039295

Numer NIP:         873-192-34-79
Siedziba :
32-660 Chełmek

Plac Kilińskiego 1 

Siedziba:

Tarkom sp z o.o. 

32 660 Chełmek  PL. Kilińskiego 1 

Kontakt :
+48 696936937

info@bhp-ochrona.com.pl